Goed geregeld!
Contactpersoon voor dit project:
Amer Mohabir
Goed geregeld!
Met de hele school een muziekclip en rap maken over schoolregels
Doelgroep: van 8 tot 12 jaar

Scholen hebben regels zodat alle leerlingen kunnen (op)groeien in een veilige en vertrouwde omgeving. Voor leerlingen kan het nuttig zijn de achterliggende redenen van schoolregels te begrijpen. Daarom maken we met dit project een muziekclip en een rap over schoolregels.

Voor wie
Scholen in het basisonderwijs. (Alle groepen).

De praktijk
Scholen bepalen zelf hoe lang zij met dit project bezig willen zijn (drie tot vijf weken), maar minimaal een uur per week. Omdat de hele school betrokken is, organiseren wij van tevoren een introductie- en instructiebijeenkomst. Leerlingen leren de schoolregels spelenderwijs kennen. Daarnaast zetten zij zich in voor een positief schoolklimaat. We zingen, knutselen, doen een bingo (‘welke regel heb jij wel eens overtreden?’), maken een kwartet, doen dramaoefeningen en rollenspellen over lastige situaties en geven tips over hoe je elkaar positief kun benaderen. Uiteindelijk maakt een klein groepje leerlingen onder begeleiding een rap.
Gedurende het proces maken steeds verschillende groepjes leerlingen filmopnames in de klas en interviewen zij medeleerlingen en leerkrachten over sfeer en schoolregels. Dit doen zij met twaalf door ons beschikbaar gestelde iPads. Leerkrachten leveren alle opnames uiteindelijk bij ons in en wij monteren daar een muziekclip van. Tijdens een afsluitende bijeenkomst presenteren alle groepen hun werkstukken en laten we rap en muziekclip horen.

Resultaten

  • Leerlingen verdiepen zich in de regels van de school en begrijpen de achterliggende gedachten.
  • Leerlingen kunnen de schoolregels benoemen.
  • Leerlingen leren schoolregels op een creatieve manier vormgeven.
  • Leerlingen worden gestimuleerd om de schoolregels na te leven.
  • Leerlingen zijn zich bewust dat regels belangrijk zijn en een bijdrage leveren aan een veilige en prettige sfeer op school.