Contactpersoon voor dit project:
Wil van Kessel
Kleuterclip
Film maken met en voor elkaar
Doelgroep: van 4 tot 6 jaar

Kleuters maken een videoclip op basis van vrolijke kleuterliedjes. De betekenis van de tekst kan voorop staan doordat kleuters die uitbeelden of naspelen, maar als ze iets anders bedenken, mag dat ook. Het resultaat is hun (eerste) eigen clip! Het onderwerp van de clip gaat wel in overleg met de school.

Voor wie
Scholen in het basisonderwijs (groep 1 en 2)

De praktijk
Kinderen werken met elkaar aan een videoclip. Eerst hebben zij een introductie van een uur, daarna volgen twee ochtenden voor uitvoering en film. Samen met de leerkracht en eventueel de kinderen kiezen we een liedje uit. We bespreken de tekst met de klas en bedenken met de kinderen welke ideeën zij hebben om dit liedje uit te beelden. Vervolgens werken zij in kleine groepjes aan verschillende onderdelen van het lied. Ook tijdens de opnames werken we in kleine groepjes. Elke leerling krijgt een rol die bij hem past. Het geheel monteren we tot een aanstekelijke kleuterclip die we presenteren aan andere klassen (of ouders). Wij hebben enkele weken montagetijd nodig. De school krijgt het origineel van de clip. Tip: Laat de video zien bij open dagen, op feesten of ouderavonden!

Resultaten

  • Kleuters krijgen een beter begrip van de tekst door het verbeelden ervan.
  • Kleuters leren samen zingen en werken.
  • Kleuters hebben ervaren dat samen aan iets werken kan leiden tot een prettige sfeer.
  • Kleuters hebben ervaren dat samenwerken soms ook lastig kan zijn.
  • Kleuters hebben ervaren dat je conflicten altijd kunt oplossen.
  • Kleuters krijgen meer zelfvertrouwen door het uitvoeren van hun eigen idee.
  • Kleuters hebben geleerd zichzelf te laten zien aan de groep.
  • Kleuters hebben hun eigen videoclip gemaakt.