Contactpersoon voor dit project:
Wil van Kessel
Pesten is niet cool!
Maak een film tegen pesten
Doelgroep: van 8 tot 12 jaar

Voor de een is het een grapje, maar de ander voelt zich gepest. Wat is pesten nu eigenlijk precies? Wanneer gebeurt het en waarom? In dit project onderzoeken leerlingen pestgedrag, spelen ze situaties na in verschillende rollen en interviewen en filmen zij elkaar. Tot slot maken ze daar een film over.

Voor wie
Scholen voor basisonderwijs (groep 6 t/m 8)

De praktijk
In ongeveer vijf bijeenkomst van een uur spelen leerlingen echte of fictieve situaties na, waarbij ze steeds van rol wisselen (pester, gepeste, zwijgers, meelopers). We werken hierbij met gekleurde petjes. Leerlingen oefenen gedrag dat zij niet gewend zijn. Zo ervaren zij de verschillende aspecten van pesten en pestgedrag: wat is het, hoe voelt het, wat kun je eraan doen? Zijn er verschillen tussen ‘gewoon’ pesten en online pesten? We laten hen ook filmpjes zien over de gevolgen van pesten. Ook is er ruimte voor hun eigen verhaal in diverse creatieve uitingen.
Van elke bijeenkomst maken we filmopnames, waarbij leerlingen hun mening en ervaring delen. Deze opnames bekijken ze de volgende bijeenkomst, zodat ze hun eigen uitspraken en die van elkaar terug horen. Vervolgens gaan we door op wat er in de filmpjes naar voren wordt gebracht. Uiteindelijk resulteert dit in een film met als titel ‘Pesten is niet Cool!’ Wij doen de montage van de film. Leerlingen kunnen de film presenteren aan andere klassen of aan ouders.

Resultaten

  • Leerlingen hebben ervaren dat pesten vele vormen heeft.
  • Leerlingen hebben ervaren hoe naar het is om gepest te worden.
  • Leerlingen ervaren dat een prettige sfeer en vertrouwen in de groep belangrijk is.
  • Leerlingen zijn zich bewust van elkaars kwetsbaarheid.
  • Leerlingen weten wat ze kunnen doen als iemand in de klas wordt gepest.
  • Leerlingen kunnen een protocol tegen pesten opstellen.
  • Leerlingen weten bij wie ze terecht kunnen als ze zelf worden gepest of zien dat iemand wordt gepest.