Specifieke groepen in het vo
Contactpersoon voor dit project:
Desiree Zijlstra
Specifieke groepen in het VO
Projecten voor nieuwkomers, meisjes- en jongensgroepen
Doelgroep: van 12 tot 18 jaar

Sommige jongeren hebben een extra of aangepast programma nodig. Denk bijvoorbeeld aan nieuwkomers, kinderen met een aandoening of leerproblemen. Het programma is voor iedere doelgroep anders en volledig op maat gemaakt.

Voor wie
Speciale groepen in het voortgezet onderwijs (klas 1 t/m 6) alle niveaus.
Denk bijvoorbeeld aan statushouders, kinderen uit het speciaal onderwijs of met een specifieke (zorg) aandoening.

De praktijk
In overleg met de school bepalen we welke leerlingen (of welke klassen) voor dit wekelijkse project in aanmerking komen en hoeveel tijd dit kost. Doorgaans vijf keer een lesuur, maar blokuren zijn ook mogelijk. Samen bepalen we de inhoud van het programma, dat is zo veel mogelijk afgestemd op het reguliere programma.
Werkvormen die we gebruiken zijn non-verbale oefeningen, samenwerkingsopdrachten, groepsvormingsspelletjes, interviews, een stellingenspel, rollenspellen, muziek en toneel.
Desgewenst kunnen we na overleg aparte meisjes- en jongensgroepen maken bijvoorbeeld bij bepaalde thema’s als puberteit, seksualiteit, preventie van seksueel misbruik en/of seksueel geweld. Ook bij thema’s als toekomstoriëntatie en culturele identiteit vinden leerlingen het soms prettig met alleen meisje of jongens te zijn.

Resultaten
Afhankelijk van de gekozen onderwerpen en thema’s overleggen we welke doelen leerlingen behalen.