De doelstellingen van Centrum 16•22 zijn gericht op sociale veiligheid voor jongeren en hun opvoeders. Door het digitale tijdperk is hier een extra dimensie bijgekomen: jongeren die zich (digitaal) onveilig voelen; agressie, geweld, seksuele intimidatie, pesten, discriminatie etc. De impact is groot; van verminderde leerprestaties tot zeer dramatische gebeurtenissen. Het onderwijs is door wet- en regelgeving verplicht om beleid en (preventieve) acties op het gebied van sociale veiligheid vorm te geven. Door een scala aan preventieve projecten wil Centrum 16•22 hier graag een bijdrage aan leveren, zodat jongeren weerbaar zijn, bewust zijn van mogelijke gevolgen, zorgvuldig en veilig met elkaar omgaan en waar nodig hulp krijgen.