Doorstroom optimaal
Contactpersoon voor dit project:
Yvonne Abhau
Doorstroom optimaal
De overgang van het vo naar het mbo
Doelgroep: van 14 tot 18 jaar

De meeste jongeren kunnen bij de overgang naar het mbo wel wat extra hulp gebruiken. Voordat ze een goede keuze kunnen maken, moeten ze weten wat ze willen, wat ze echt leuk vinden en vooral wat ze goed kunnen. Na de aanmelding op het mbo bereiden wij hen voor op het intakegesprek. Zo beginnen ze gemotiveerd aan hun opleiding.

Voor wie
Scholen voor voortgezet onderwijs (klas 3 en 4) alle niveaus van het vmbo en praktijk-onderwijs

De praktijk
De duur van dit project varieert van een blokuur tot tien lessen met een oefengesprek. Inhoudelijk draait het vooral de vragen: wie ben ik? Wat kan ik? En wat wil ik? Werkvormen die we gebruiken zijn spelvormen (het stellingenspel en het kwaliteitenspel), werken in groepjes en individueel met les- en filmmateriaal. Zo leren jongeren nadenken over hun kwaliteiten en vaardigheden en deze benoemen aan de hand van voorbeelden. Ze benoemen ook kwaliteiten en vaardigheden van klasgenoten. Jongeren denken na over wat zij straks op het mbo willen leren.

Daarnaast komt de sociaal-emotionele kant van de overstap naar het mbo aan de orde. Denk bijvoorbeeld aan zelfbeeld, zelfvertrouwen en imago. Door helpende gedachten te formuleren vergroot je je zelfbeeld, zelfvertrouwen en kun je realistisch nadenken over de toekomst.

De uitkomsten van de tests en opdrachten verzamelen leerlingen in een portfolio dat ze kunnen gebruiken bij het intakegesprek op het mbo. Dat gesprek oefenen we van tevoren zodat zij zich daar geen zorgen over hoeven maken.

Resultaten

  • Leerlingen hebben inzicht in wat zij goed kunnen, wat zij leuk vinden en wat ze willen.
  • Leerlingen weten wat hun eigen kwaliteiten en vaardigheden zijn en kunnen daar voorbeelden van geven.
  • Leerlingen hebben geoefend met het intakegesprek op het mbo.
  • Leerlingen weten welke onderwerpen aan bod komen tijdens het intakegesprek.
  • Leerlingen hebben alle opdrachten verzameld in een portfolio, dat zij kunnen gebruiken bij het intakegesprek.