Leren solliciteren
Contactpersoon voor dit project:
Desiree Zijlstra
Leren solliciteren
Sollicitatietraining en voorbereiding op stage
Doelgroep: van 14 tot 18 jaar

Jongeren leren vaardigheden als solliciteren, zakelijk bellen en zorgen voor een goede stage-ervaring. Ook leren ze zichzelf beter kennen: wat vinden ze leuk? Wat kunnen ze goed? Wat zijn hun ambities? Met rollenspellen, filmpjes en testjes bereiden we hen voor op hun eventuele vervolgopleiding, stage en latere beroep.

Voor wie
Scholen in het voortgezet onderwijs (klas 3 t/m 6) alle niveaus

De praktijk
We begeleiden leerlingen bij de voorbereiding van hun stage of het zoeken naar een baan. We overleggen van tevoren waar de docent of decaan behoefte aan heeft en hoeveel tijd nodig is. Leerlingen oefenen (sociale) vaardigheden die ze nodig hebben op hun stage of werk, zoals gespreksvaardigheden en omgaan met kritiek. Dit doen zij bijvoorbeeld door rollenspellen, met casussen, filmpjes en een quiz.

Ze krijgen verschillende opdrachten ter voorbereiding op hun stage of het zoeken naar werk. Zo verkennen zij hun competenties, talenten en kwaliteiten en bereiden zij hun stage voor door het invullen van een sollicitatieformulier, het schrijven van brief en cv en oefenen zij hoe je een effectief sollicitatiegesprek voert.

Voor hun sollicitatiegesprek maken ze zelf een telefonische afspraak. Als het nodig is bepreken we ook elementaire vaardigheden als het online plannen van een route of het raadplegen van openbaarvervoer-apps. We besteden daarnaast aandacht aan hun toekomstbeeld. Hoe zien ze zichzelf over tien jaar? Wat hebben ze nodig om daar te komen?  Alle opdrachten en certificaten bewaren leerlingen in een werkboek.

Resultaten

  • Leerlingen weten wat ze kunnen verwachten op hun stage en zijn gemotiveerd.
  • Leerlingen bezitten de vaardigheden om hun stage succesvol te laten verlopen
  • Leerlingen weten wat er van hen wordt verwacht tijdens hun stage (ook op tijd komen).
  • Leerlingen beseffen dat een stage voorbereidt op hun latere beroep en dat dit belangrijk is.
  • Leerlingen hebben geoefend met het maken van een afspraak en voeren van een sollicitatiegesprek.
  • Leerlingen weten wat belangrijke onderwerpen zijn tijdens een sollicitatiegesprek.
  • Leerlingen hebben een reëel toekomstbeeld en globaal een idee van wat ze willen worden.
  • Leerlingen kunnen omgaan met moeilijke situaties op het werk, zoals kritiek krijgen.
  • Leerlingen bezitten vaardigheden als routes opzoeken op Googlemaps en openbaar vervoer apps raadplegen.