Effectief en rustig voor jezelf opkomen, het ervaren van groepsdruk en het effect van non-verbale communicatie zijn slechts enkele aspecten van weerbaarheid waar leerlingen mee oefenen. Door diverse spel- en werkvormen leren jongeren dat er verschillende manieren zijn om voor jezelf op te komen. Ze leren wat grensoverschrijdend gedrag is (ook online).