Kijken naar jezelf
Contactpersoon voor dit project:
Lizzy Arnold
Kijk naar jezelf
Bewustworden van eigen lijf en gevoelens
Doelgroep: van 4 tot 6 jaar

'Kijk naar jezelf' maakt deel uit van een doorgaande lijn voor het primair onderwijs, gericht op het weerbaar maken van leerlingen.

Zij leren om op een goede manier voor zichzelf op te komen in het contact met leeftijdgenoten en met volwassenen. De school kan ervoor kiezen om een ‘los’ project voor een bepaalde groep aan te vragen. Het verdient echter de voorkeur om deze projecten als doorlopende lijn binnen de school te implementeren.

Het project voor groep 1 en 2 richt zich op het vergroten van het bewustzijn van het eigen lichaam. De leerlingen oefenen met het herkennen van gevoelens, het uiten van gevoelens en zij leren dat gevoelens niet bij iedereen hetzelfde zijn.

Het project bestaat uit de beschrijving van een reeks door de leerkracht zelfstandig uit te voeren activiteiten. De benodigde materialen zitten in een doos. De leerkracht kan zelf bepalen op welk moment hij/zij de activiteiten uit wil voeren.

Als daar behoefte aan is, kan er ondersteuning gegeven worden door een vormingswerker van Centrum 16•22.