Contactpersoon voor dit project:
Lizzy Arnold
Kim & Flapoor (in jouw klas)
Een speelse en uitdagende training voor een groep leerlingen in één klas.
Doelgroep: van 6 tot 10 jaar

Spelenderwijs leren kinderen wat zij willen en vinden en hoe ze makkelijk en rustig met elkaar kunnen omgaan. De leerkracht van de klas doet actief mee. Deze training sociale vaardigheden is gebaseerd op de Goldstein-methode. De training kan ook met een klein groepje kinderen worden gedaan.

Voor wie
Scholen voor het basisonderwijs (groep 3 t/m 5).

De praktijk
Leerlingen oefenen, in zes bijeenkomsten van zestig minuten allerlei dagelijkse situaties. Denk bijvoorbeeld aan vragen stellen, elkaar aankijken als je iets zegt, om de beurt praten, omgaan met 'nee' en excuses maken. En vragen om bijvoorbeeld mee te mogen spelen en zeggen dat je iets niet leuk vindt. De leerkracht bepaalt in samenspraak welke insteek de lessen moeten krijgen.
Iedere les begint met een kort filmpje waarin twee kinderen van acht en tien (Kim en Flapoor) samen spelen. Dat kunnen ze goed, maar soms gaat het mis. Samen met de kinderen bespreken we het voorbeeld uit het filmpje en daarna doen zij in kleine groepjes een opdracht. De envelop met de opdracht ligt verstopt in de klas. Per week gaan verschillende kinderen op zoek naar de envelop. Als de opdracht goed is gegaan, krijgen zij een sticker voor op hun beloningskaart.

Resultaten

  • Leerlingen kunnen elkaar op een goede manier vragen stellen, bijvoorbeeld om samen te spelen.
  • Leerlingen kunnen elkaar rustig zeggen wat ze willen of niet juist.
  • Leerlingen kunnen complimenten geven en ontvangen.
  • Leerlingen kunnen beter samenwerken.
  • Leerlingen kunnen ruzies oplossen, voorkomen of hulp vragen aan de juiste personen.
  • Leerlingen kunnen emoties bij zichzelf en anderen herkennen.
  • Leerlingen ervaren hoe fijn het is om met een hele groep plezier te maken.