Training Leerlingenraad
Contactpersoon voor dit project:
Ben van Ardenne
Leerlingenraad
Leerlingenraad, conferenties en workshops
Doelgroep: van 10 tot 18 jaar

Leerlingenraad, conferenties en workshops

Voor wie
Scholen in het basisonderwijs (groep 7 en 8)
Scholen in het voortgezet onderwijs (klas 1 t/m 6)

De praktijk
Inhoud (enkele voorbeelden):

A. Opzetten van een leerlingenraad
Hulp bij het opstarten van een leerlingenraad. Een docent die de leerlingenraad wil gaan begeleiden wordt begeleid tijdens de opstartfase. Aan de orde kunnen komen: Hoe groot moet de leerlingenraad worden? Hoe vinden we de juiste kandidaten? Hoe organiseren we verkiezingen?

B. Begeleiding leerlingenraad
Een vormingswerker bezoekt de vergaderingen van de leerlingenraad, helpt en adviseert hen, vooral op procedureel vlak. Hoe soepel verloopt de vergadering? Hoe benader je de schoolleiding en je eigen achterban?

C. Training leerlingenraad
Centrum 16•22 organiseert op aanvraag van de school of de leerlingenraad specifieke trainingen voor de leerlingenraad. Bijvoorbeeld: onderhandelen, contact met de achterban, deelnemen aan de MR.

D. Eenmalige activiteit
De school wil op een bepaald moment van het jaar een activiteit organiseren waar de leerlingen zelf actief aan meewerken en een bijdrage aan leveren. School kan zelf niet de (juiste) mensen vrijmaken of wil specifieke begeleiding voor de leerlingen. Voorbeelden: open podium, eindfeest, lustrum.

E. Schooloverstijgende activiteit
Centrum 16•22 is gespecialiseerd op het gebied van kinder- en jongerenparticipatie. Regelmatig organiseren wij in samenwerking met andere instellingen schooloverstijgende evenementen zoals een jaarlijkse conferentie voor leerlingenraden, scholierendebatten enz.

Resultaten

  • Leerlingen nemen deel aan besluitvorming binnen de school.
  • Leerlingen leren vaardigheden die hiervoor nodig zijn zoals: vergaderen, debatteren, beslissen en organiseren.