Petje op, petje af
Contactpersoon voor dit project:
Wil van Kessel
Petje op, petje af…
Training Sociale Vaardigheden
Doelgroep: van 8 tot 12 jaar

Spelenderwijs leren scholieren sociale vaardigheden. Centraal staat een positief zelfbeeld, het kunnen herkennen en uiten van emoties, grenzen stellen en oefenen met verschillende soorten reacties. Leerkrachten bepalen al dan niet in samenspraak met de intern begeleider welke kinderen in aanmerking komen voor de training. Ook ouders/verzorgers spelen een rol.

Voor wie
Scholen in het basisonderwijs (groep 5 t/m 8)

De praktijk
Tijdens de intake kiest de leerling in overleg enkele leerdoelen die de leerkracht en de ouders/verzorgers van tevoren hebben opgesteld. De leerling kan natuurlijk ook zelf leerdoelen bedenken. Halverwege de training bekijken de leerkrachten hoe het gaat en of de doelen eventueel bijgesteld moeten worden.
Het vergroten van een positief zelfbeeld speelt een belangrijke rol tijdens de zes bijeenkomsten van anderhalf uur. Leerlingen vertellen bijvoorbeeld waar ze goed in zijn. Anderen geven hen complimenten. Ook speelt het herkennen en uiten van emoties bij zichzelf en anderen een grote rol. Op allerlei manieren wordt gewerkt aan het beleven van succeservaringen.
Door toneelspel oefenen zij bijvoorbeeld verschillende manieren van reageren. Ze brengen vervelende situaties in die ze zelf hebben meegemaakt en waarmee ze vervolgens oefenen. Ze proberen drie verschillende manieren uit van reageren en ontdekken welke het beste werkt.
We werken daarbij met drie soorten petjes: assertief, agressief en passief. Welk gedrag is in welke situatie handig? En past dat bij de manier waarop het kind gewend is te reageren? Ze leren dat verschillende manieren van reageren verschillende reacties oproepen.
In een werkboek houden leerlingen bij wat ze oefenen en wat ze geleerd hebben. Leerdoelen, opdrachtenkaartjes, invulbriefjes, knutselwerk, foto’s en spelletjes plakken zij tijdens de bijeenkomsten in het boek. Aan het eind van de training ontvangen alle kinderen een diploma en nemen ze alle materialen mee naar huis.

Resultaten

  • Leerlingen leren hun eigen emoties herkennen en uiten.
  • Leerlingen leren emoties van anderen herkennen.
  • Leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen en hebben een positiever zelfbeeld.
  • Leerlingen leren omgaan met boosheid, onzekerheid en teleurstelling.
  • Leerlingen durven grenzen aan te geven.
  • Leerlingen kunnen beter omgaan met lastige situaties en vervelend gedrag van anderen.
  • Leerlingen durven uit te komen voor hun mening.