Stressmanagement
Contactpersoon voor dit project:
Renske van Hoeve
Stressmanagement
Reguleer je stress
Doelgroep: van 12 tot 18 jaar

Een beetje stress en spanning voor belangrijke momenten is heel normaal. Dat kan ervoor zorgen dat je geconcentreerd bent voor wat je gaat doen. Maar soms blokkeert de stress je dusdanig dat je niet meer goed kunt presteren. Dat kan van kwaad naar erger gaan. In dit project leer je in kleine groepjes hoe je dit kunt oplossen.

Voor wie
Scholen in het voortgezet onderwijs (klas 1 t/m 6); een geselecteerde groep leerlingen van verschillende leeftijden en leerjaren. Het project is nuttig voor leerlingen met faalangst of voor leerlingen die dat zouden kunnen ontwikkelen.

De praktijk
Tijdens vier bijeenkomsten van anderhalf uur en een terugkomdag zorgen we om te beginnen voor een nadere kennismaking en veilige sfeer in de groep. Leerlingen vertellen waarom ze meedoen. We doen een nulmeting om te kijken hoeveel stress zij op bepaalde momenten ervaren. Aan het eind doen we dit opnieuw om te kijken of de stress is afgenomen.

Werkvormen die we onder meer gebruiken variëren van gesprekken, rollenspellen, drama, maskers, collages maken en tekenen. Belangrijk zijn de gedachten die leerlingen over zichzelf en de situatie hebben. Deze gedachten hebben invloed op hun gedrag. Als die gedachten negatief zijn, oefenen we om daar positieve en helpende gedachten naast te zetten. Leerlingen krijgen verschillende strategieën aangereikt om met stress om te gaan. Zij onderzoeken wat bij hen past. Leerlingen krijgen vaardigheden en tips om met stress om te gaan, zoals bijvoorbeeld ademhalingsoefeningen, ontspanningsoefeningen, beter leren plannen, relativeren, hulp vragen en hun focus verleggen.

Resultaten

  • Leerlingen hebben inzicht in wat voor hen stressvolle situaties zijn.
  • Leerlingen beseffen dat veel stress je functioneren kan belemmeren.
  • Leerlingen hebben ervaren dat positieve gedachten over de situatie en henzelf stress vermindert; zij weten hoe zij dit zelf kunnen toepassen.
  • Leerlingen beseffen dat zij niet de enige zijn met stress.
  • Leerlingen weten welke strategie voor hen goed werkt.
  • Leerlingen weten wat zij in stressvolle situaties moeten doen.