Training Sociale Vaardigheden
Contactpersoon voor dit project:
Yvonne Abhau
Training sociale vaardigheden
In een kleine groep werken aan zelfbeeld, zelfvertrouwen en gedrag
Doelgroep: van 12 tot 18 jaar

Leerlingen leren zich makkelijker in groepen bewegen en krijgen daardoor een positiever zelfbeeld. Ze leren onder meer zichzelf presenteren, voor zichzelf opkomen, luisteren naar anderen, emoties en kritiek durven uiten, complimenten ontvangen en omgaan met conflicten.

Voor wie
Scholen in het voortgezet onderwijs (klas 1 t/m 5)
Let op: Er is plaats voor 10 aantoonbaar gemotiveerde leerlingen*.

De praktijk
De intern begeleider draagt in samenspraak met de mentor een aantal gemotiveerde leerlingen voor. Dat betekent dat leerlingen zelf last hebben van hun gedrag en er zelf ook iets aan willen veranderen. In overleg stellen we de uiteindelijke groep vast.
Tijdens het intakegesprek maken we kennis met de leerlingen en leggen we individuele leerdoelen vast. De inhoud van de training is altijd op maat gemaakt en hangt af van de individuele leerdoelen van leerlingen.
Werkvormen die we onder meer gebruiken zijn spelvormen als rollenspellen, drama, groepsgesprekken en theorie. Deelnemers presenteren zich bijvoorbeeld aan de groep, waarbij ze letten op hun houding en uitstraling. Ze oefenen met het uiten van hun eigen mening, proberen zich weerbaar op te stellen en leren omgaan met groepsdruk. Daarna bespreken we dit met de betreffende leerlingen en de groep. Wat viel op? Wat ging goed wat had anders gekund?
Aan het eind van de training evalueren we met de leerling en de intern begeleider. We bespreken het resultaat en bekijken of de leerdoelen zijn gehaald.

Resultaten

  • Leerlingen hebben een beter zelfbeeld.
  • Leerlingen durven zich makkelijker in groepen te bewegen.
  • Leerlingen zijn zich meer bewust van hun houding en gedrag.
  • Leerlingen hebben geleerd adequaat voor zichzelf op te komen.
  • Leerlingen hebben effectief leren communiceren.
  • Leerlingen hebben leren samenwerken.
  • Leerlingen hebben positieve ervaringen in groepen opgedaan.

*Aanmelding betekent dat deelnemers elke bijeenkomst bijwonen. De intern begeleider zorgt voor de leerlingen en vraagt toestemming aan de ouders en de ruimte waar de training kan plaatsvinden.