Contactpersoon voor dit project:
Sarah Kreuze
Wat Jij Wil
Weerbaar tegen loverboys en binnen relaties
Doelgroep: van 12 tot 14 jaar

Grenzen stellen, (on)gezonde relaties, macht en mensenhandelaren (loverboys) zijn onderwerpen die in dit project aan bod komen. Ook in het dagelijks leven: wat doe je als iemand in de tram te dichtbij komt zitten? Dit project is alleen voor meisjes en is goed te combineren met het jongens-project.In een veilige en vertrouwde omgeving denken meisjes na over hun positie en mogelijke reacties op (on)gewenst gedrag.

Voor wie
Scholen voor voortgezet onderwijs (klas 2 en 3). Voor mbo alleen beschikbaar als workshop.

De praktijk
In vijf tot acht lessen van respectievelijk 100 of 50 minuten gaan meisjes aan de slag met de thema’s wie ben ik, grenzen, gezonde en ongezonde relaties, mensenhandelaren (loverboys), macht en inzicht in sociale relaties. We gebruiken afwisselende werkvormen (rollen)spellen, filmpjes, lesmateriaal en groepsdiscussies. Vertrouwen hebben in de eigen intuïtie is bij alle thema’s een belangrijk onderdeel. Bij de opdracht ‘ja/nee-gevoel’ leren meisjes dat zij het gevoel dat er iets niet klopt (“rode vlaggen”) serieus moeten nemen. Meisjes spelen ook situaties na en bespreken achteraf hoe en waarom zij op een bepaalde manier reageren. Ook leren zij signalen herkennen van anderen die mogelijk hulp nodig hebben.

Resultaten

  • Meisjes herkennen ongezonde relaties.
  • Meisjes hebben ervaren wat macht is en ook hun eigen macht gevoeld.
  • Meisjes herkennen de werkwijzen van mensenhandelaren.
  • Meisjes herkennen signalen van anderen die mogelijk op dit vlak hulp nodig hebben en weten ook waar zij hulp kunnen vinden.
  • Meisjes weten wat weerbaarheid inhoudt en hebben dat ook ervaren.
  • Meisjes begrijpen het verschil tussen vriendschap, verkering, liefde, loverboys, prostitutie en gedwongen seks.
  • Meisjes hebben ervaren dat zij hun eigen intuïtie altijd serieus moeten nemen.